x

ברוכים הבאים לאיגוד האורתופדים בישראל

כניסה לחברי וחברות איגוד

חברי וחברות האיגוד מוזמנים/ות להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד


אינך חבר/ת איגוד?

אם אינך חבר/ה באיגוד אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לקבל מידע בתחום הרפואה האורתופדית ולחפש רופאים ורופאות בתחום או להצטרף אלינו

כניסה לאתר >

Do Surgeons Accurately Predict Level of Activity in Patients With Distal Radius Fractures?

האם מנתחים מדייקים בהערכת מידת התפקוד של מטופלים עם שבר ברדיוס המרוחק?

מתקצר: פרופ' גיא רובין

לטקסט המאמר

רקע: אחד הגורמים המשפיעים על הטיפול בשברי רדיוס מרוחק הוא מידת התפקוד של המטופל. מטרת המחקר לברר את מידת ההתאמה בין הערכת המנתח ובין הערכת המטופל.

שיטות: נכללו 97 מטופלים בגיל ממוצע של 58.5 שנים (18-92). המטופלים והמנתחים מילאו International Physical Activity Questionnaire שמדרג מידת תפקוד לנמוך, בינוני וגבוה.

תוצאות: ההשוואה בין המנתח למטופל הדגימה הסכמה קלה. נמצא שהמנתח מזהה 73% מהמטופלים שמגדירים עצמם כתפקוד גבוה לעומת 41% זיהוי במטופלים עם תפקוד בינוני או נמוך.

מסקנות: לא קיימת הסכמה בהערכת התפקוד של המנתח למטופל את עצמו. המנתחים מצליחים לדייק בהערכת מטופלים עם תפקוד גבוה אך מתקשים לזהות מטופלים שמגדירים את עצמם כתפקוד בינוני או נמוך.

 

Harper CM, Model Z, Xiong G, Hegermiller K, Rozental TD. Do Surgeons Accurately Predict Level of Activity in Patients With Distal Radius Fractures? J Hand Surg Am. 2023 Nov;48(11):1083-1090. doi: 10.1016/j.jhsa.2023.07.007. Epub 2023 Aug 26. PMID: 37632514.

SLATECH - פיתוח אתרי אינטרנט ופורטלים ארגוניים המערכת פותחה על ידי חברת